Något samiskt valprövningsorgan existerar inte. Innan detta skapats blir det omöjligt att överklaga beslut i sametingets valnämnd om vem som ska betraktas som same, något man i dag kan göra till länsstyrelsen, skriver sametingsersättaren Ronny Svarto.