Regeringen i Warszawa har beslutat att avliva hundratusentals av Polens vildsvin i syfte att stoppa utbredningen av afrikansk svinpest i landet. Forskare, jägare och naturvänner protesterar upprört mot vad de betraktar som en meningslös och barbarisk utrotning av en hel djurart.