Region Värmland är den enda region i Sverige som har höjt beredskapen till den näst högsta nivån: förstärkningsläge. Och personal ombeds ta ett extra pass extra i månaden, för att sprida ut övertidsarbetet så jämnt som möjligt. – Nej, det kanske inte bygger på frivillighet nu, säger slutenvårdschefen Maria Berglund.