Vid det här laget vet nog de flesta att 80 procent av de som smittas av corona bara blir lindrigt sjuka. En del märker överhuvudtaget inte att de bär på viruset. Men en liten andel blir svårt sjuka. Och de akuta skadorna på lungorna kan bli förödande, långtidseffekten vet vi inte.