Tros vara kopplat till upptrappningen i cyberkriget mellan Iran och Israel.