Ett omdebatterat nedläggningspaket inom socialförvaltningen klubbades på onsdagen. En enig majoritet röstade för beslutet som bland annat innebär att två boenden i missbruksvården, ett stödboende och ett HVB-hem som öppnade förra vintern nu får stänga.