2014 påbörjades arbetet av förbifart Vittangi, en sex kilometer lång vägsträcka söder om byn. Men först idag kunde vägen invigas.