Mänskligt agerande och maktstrukturer orsakade och förvärrade katastroferna.