Det har varit 33 olyckor vid Nimis på Kullaberg sedan 2006 – här är en del av dem.