En personbil har kört av vägen och voltat på länsväg 850 strax norr om Åryd.