Under fredagsmorgonen välte en lastbil lastad med sprängt berg på Skanska Asfalt och Betong AB i Räppe utanför Växjö.