Ett larm om lösa föremål i älven vid brobygget i Västra länken inkom vid 09:00 på tisdagmorgonen. En stålbalk ska okontrollerat ha ramlat ner i älven.