En trafikolycka vid Helsingborg stoppar upp trafik.