En personbil har körde in i mitträcket på sträckan mellan avfart 48 och 49 på E6 i norrgående samt södergående riktning. Vilket skapade långa köer.