E6 stängdes temporärt efter en olycka i södergående riktning utanför Lomma, vid från trafikplats Borgeby till trafikplats.