En singelolycka har skett på E6 i höjd med Råå, i norrgående riktning.Skadeläget är än så länge okänt.Enligt Trafikverket har olyckan stor påverkan på trafiken.