En singelolycka har inträffat på E6 i Munkedal.– Bilen har voltat från norrgående körfält till södergående över mitträckena, säger Sebastian Börjesson, polisens vakthavande befäl.Polis, ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen.