En trafikolycka har inträffat på E4 strax norr om Tönnebro. Enligt Trafikverket påverkas trafik i norrgående riktning.