En lastbil och en personbil är inblandade i en trafikolycka på E6. Vägen är avstängd i norrgående riktning.Det finns inga uppgifter om skador.