Olyckan ska ha inträffat på väg 26 i riktning mot Björneborg.