Räddningstjänsten har utfärdat ett VMA – viktigt meddelande till allmänheten – angående ett oljeutsläpp i vattnet längs kusten i nordvästra Skåne.