Efter att en lastbil har släppt ut olja på E 16 strax öster om centrala Sandviken råder begränsad framkomlighet i riktning mot Gävle.