Alla landets kraftvärmeverk har fått frågan om de kan producera mer el. Än så länge finns inga beslut, men för Mälarenergi skulle det sannolikt kräva fossila bränslen.