Regionerna behöver steppa upp och satsa på specialmottagningar som vårdar personer med långtidscovid, det menar Svenska covidföreningen. Enligt föreningen finns goda exempel i Stockholm, Östergötland och internationellt där man gjort just detta. – I dagsläget uppfyller man inte hälso- och sjukvårdslagens krav på jämlik vård, säger Emma Moderato, sekreterare i Svenska covidföreningen.