Rysslands folk lider av ”Stockholmssyndromet” i förhållande till president Vladimir Putin, tycker landets en gång rikaste man, Michail Chodorkovskij. Men oligarken tror att Moskva-regimen kommer att falla.