Tryckfrihetsexpert: Vi är farligt ute när vi inte bedömer det enskilda yttrandet juridiskt utan istället ser till personen.