På lördagen fanns plötsligt ett nytt konstverk i Magistratsparken i centrala Malmö – en koran placerad på ett gjutet betongfundament.Det tog inte många timmar efter den första uppmärksamheten innan någon hade slagit loss en rejäl flisa ur sockeln.