Kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) lovar att kämpa för att göteborgarna inte ska betala merkostnaden för Västlänksbygget, nu när entreprenören AGN Haga sägs upp av Trafikverket från byggandet av statation Haga. Men några löften kan han inte ge.