Enda svenska valet där 16-åringar får rösta – men Svenska kyrkan för ingen statistik.