I jämförelse med hela landets vägar är östgötavägarna i ett bra skick. Östergötland är näst bäst i Motormännens jämförelse.