Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i augusti 2,2 procent, vilket är samma nivå som i juli. Månadsförändringen var minus 0,2 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.(TT)