Sex personer, den yngsta 17 år, misstänks för att ha kidnappat en man i Helsingborg och fört honom till en ödegård i Bara. Där ska de ha försökt pressa honom på över 100 000 kronor.