I helgen invigdes konstprojektet Den inre världsutställningen som sträcker sig över flera år och tar plats kring Södra kajen och Syltenområdet i Norrköping.