Bo Rothstein: Ett experimenterande med fattiga människor som möjligen kan utföras i u-länder men som med stor sannolikhet inte skulle tillåtas i Sverige.