Oenigheter kring Lunds framtida busslinjenät – här är stötestenarna.