Vid två tillfällen under pågående övning med skarpskjutning har obehöriga vistats inne på Tofta skjutfält, vilket innebär livsfara.