Hade tillhygge och hotade väktare • Kvällsposten i samma lokaler • Polisjakt med helikopter