En tidigare anställd vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping misstänks olovligen ha tittat i 300 patienters journaler, enligt Norrköpings tidningar.