Kraftiga protester när kurdiska Abdullah Zeydan i staden Van ersattes.