På akuten tilldelas du som patient en färg som avgör vilken kölapp du får för att träffa en läkare. Men omotiverat många har klassats som röda eller orange, alltså de som behöver snabbare hjälp. Nu byter Region Gävleborg den metod man mäter med.