Från nästa säsong är det förbjudet med all fluorvalla vid världscuplopp och mästerskap, eftersom det finns höga halter av giftiga ämnen i skidvallor – ämnen som inte bryts ned i naturen och är skadliga för människor, djur och växter.