Ett av förslagen i den kommande sparplanen för sjukhusen innebär att två jourlinjer vid Sollefteå sjukhus plockas bort. Hög kompetens försvinner vilket får förödande konsekvenser för hela sjukhuset, menar kritikerna.