Det nya reningsverket i Fränsta skulle ha varit i drift före årsskiftet, men en frustrerad va-chef kan bara konstatera att tre maskiner fortfarande saknas.