Med hjälp av teknik och lockande vardagsaktiviteter ska unga få lust att motionera mer i vardagen. - I dag går och cyklar ungefär hälften av svenska barn till skolan och sina aktiviter. Vi hoppas kunna vara med och öka den andelen till 80 procent, säger universitetslektor Stina Rutberg.