Kabeln skickar bland annat signaler från satelliter till mottagarstationer i Norge.