En kort tid efter att Arbetsmiljöverket granskat arbetsmiljön på akuten på Akademiska sjukhuset begär facket en ny inspektion. Den nuvarande situationen beskrivs som ”en krigszon varje kväll” med personal som går på knäna och patienter som inte får tillgång till vårdplats.