Sedan några veckor kan körskoleelever vid Åreskutans körskola i Järpen öva på bland annat stadskörning i en körsimulator.