I fem år har forskarna byggt och bäddat för sina falska rev, som ska få nya korallarver att vilja fästa i Kosterhavet. Nu sätts fundamenten äntligen på plats. Och hjälp med återställningen av djuphavsmiljön kan komma från ett mycket oväntat håll.