Den nu artonårige kosovoalbanen Altin Vitia har fått att nytt hjärta transplanterat vilket kräver en livslång medicinering och uppföljning. Detta har gjort att den ansvariga medicinska personalen i Lund reagerat starkt på utvisningsbeslutet. Ändå kommer avvisningen ske tidigt på tisdag morgon.