Region Kronobergs arbetsutskott föreslår att delar av hus 1A på Ljungby lasarett ska rivas. Även hus 1C – som rymmer akuten och röntgenenheten – har brister.